Andratx estableix uns requisits mínims per a l'obtenció de llicències urbanístiques

12-Gener-2023

El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Andratx ha emès una instrucció sobre el contingut mínim dels projectes d'obra per a l'obtenció d'una llicència urbanística com a resultat de les propostes sorgides a les meses de treball conjuntes amb membres dels col·legis oficials d'arquitectes i d'aparelladors.

Així, l'Ajuntament d'Andratx dotarà de major seguretat jurídica als tècnics municipals i privats que treballen al municipi fent que demanin que els projectes tenguin el contingut mínim que determina l’Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació segons la fase de projecte (bàsic o execució).

D'aquesta manera, "evitarem deficiències i errades que dilaten i entorpeixen la tramitació de les llicències" un fet que "permetrà agilitar-ne la concessió" ha explicat el regidor d'Urbanisme, Ángel Hoyos.