Andratx incorpora més de 7 milions d'euros de romanent al Pressupost per al 2023

24-Novembre-2022

El Ple Ordinari del mes de novembre de l'Ajuntament d'Andratx ha aprovat la modificació de crèdits incorporant al Pressupost per al 2023 l'import de 7.257.061,87 euros de romanent per tal de fer front a despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent.

Així, el Consistori farà ús d'aquests romanents per dur a terme millores en instal·lacions esportives del municipi. Destinarà 180.000 euros a la gespa del Camp Municipal d'Esports Melisa Nicolau de s'Arracó i 50.000 euros per a traslladar les pistes de petanca a Sa Coma.

També, es destinaran 650.000 euros a l'asfaltat de la carretera que uneix Andratx amb s'Arracó i 250.000 euros a la millora de la canonada de Sa Coma.

A més, s'invertiran 250.000 euros en la millora dels parcs infantils del municipi modernitzant els aparells de jocs.

Finalment, es disposarà de 3.900.000 euros de crèdit extraordinari per fer front a expedients ja iniciats en aquest exercici.