L'Ajuntament d'Andratx modifica i aumenta la Relació de Llocs de Personal

09-Setembre-2022

El Ple de l’Ajuntament d’Andratx ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Personal creant noves places i modificant-ne d’altres ja existents d’acord amb la memòria del regidor delegat de Personal.

El document aprovat modifica la denominació d’algun dels llocs de feina i modifica el complement de destí de Tècnics d’Administració General (TAG) per igualar-los a la resta de TAG de la Corporació.

Es modifica la jornada laboral del Treballador/a Social i de l’Educador/a Social del departament de Contractació, Activitats, Medi Ambient i Serveis passant del 50% a jornada completa.

També es creen 3 places de TAE Arquitecte/a Superior, una plaça d’Arquitecte/a Tècnic, una plaça TAE d’Enginyer/a Industrial, 2 places TAE d’Assessor/a Jurídic, 4 places d’Administratiu, una plaça de Cap Tècnic i una plaça de Cap Jurídic Administrariu al departament d’Urbanisme per intentar pal·liar el retard a les concessions de llicències urbanístiques i minvar-ne el seu termini.